Organizacja zorientowana na kulturę Kultura jest głównym czynnikiem wpływającym na to, jak ludzie łączą się i działają w organizacjach. Nawet najnowocześniejsze podejścia do strategii biznesowej chybiają celu, jeśli nie są oparte na kulturze. Organizacja zorientowana na kulturę to organizacja, która ma wysoki stopień zgodności ze swoją wizją, wartościami i celem.

Dlaczego organizacje oparte na kulturze są przyszłością kultury w miejscu pracy

Wiele organizacji stosuje modele pracy oparte na kulturze. Wynika to z faktu, że według badań Gallupa modele te stają się coraz bardziej popularne wśród pracodawców. Dzieje się tak, ponieważ jest postrzegana przez pracodawców jako sposób na tworzenie inkluzywnego miejsca pracy, w którym pracownicy mogą pracować po swojemu bez ingerencji.

Inne korzyści to lepsze zatrzymanie pracowników i większa produktywność. Niektóre firmy posuwają się nawet do zaoferowania alternatywnej struktury wynagrodzeń, która opiera się na umiejętnościach ludzi, a nie na ich czasie spędzonym w pracy.

Manifest firmy opartej na kulturze

Manifest jest wyrazem wizji, wartości i celów firmy. Jest to dokument, który jasno określa, za czym stoi firma i jak chce się rozwijać w przyszłości. Firmy zaczynają używać manifestu jako narzędzia, aby upewnić się, że nie pomijają ważnych elementów kulturowych swojej działalności. Manifesty mogą pomóc im pozostać w kontakcie z klientami, pracownikami, udziałowcami i partnerami. Manifest pomaga firmom pozostać ugruntowanym w ich kulturze i wskazywać kierunek rozwoju w przyszłości. Kultura organizacyjna to serce każdej firmy. Ta kultura może pomóc lub utrudnić sukces firmy. Ważne jest, aby mieć jasne wartości organizacyjne, aby pracownicy wiedzieli, na co pracują i czego się od nich oczekuje.

Wskazówki, jak osiągnąć udaną kulturę organizacyjną

Udana kultura organizacyjna to taka, w której pracownicy są upoważnieni do podejmowania działań w celu osiągnięcia swoich celów. Można to osiągnąć poprzez ustalenie jasnych oczekiwań, zachęcanie do rozwoju osobistego i budowanie poczucia wspólnoty.

Pierwszy krok do osiągnięcia kultury organizacyjnej, która odniesie sukces, zaczyna się od zrozumienia wyjątkowej kultury Twojej firmy. Jeśli jesteś nowy w firmie lub jeśli przeszła ona gwałtowne zmiany w ostatnich latach, może być trudno wiedzieć, jak pracują ludzie i jakie są ich wartości. Zacznij od analizy istniejącej kultury i zrozum główne wartości i cechy kultury Twojej firmy:

- Jak pracują ludzie? Jak wygląda przywództwo? Jaki jest najczęstszy sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą?

- Jaki jest charakter tej organizacji? Czy jest bardziej zorientowany na relacje czy na zadanie?

Aby stworzyć kulturę miejsca pracy, ważne jest, aby członkowie Twojego zespołu czuli się komfortowo w swoich rolach. Aby wspierać kreatywność i produktywność, chcesz, aby Twoi pracownicy pokochali swoją pracę i pozostali w firmie na długo.

Dlaczego tak trudno jest zmienić kulturę organizacyjną?

Kultura organizacyjna to zbiór wspólnych pojęć, wartości i praktyk, które charakteryzują sposób, w jaki organizacja podchodzi do swojej działalności. Kultura to przekonania, wartości i zachowania rządzące organizacją. Istnieje wiele powodów, dla których zmiana kultury organizacji może być tak trudna. Kilka powodów to:

- Stara gwardia strzegąca ich władzy i kontroli

- Nacisk ze strony osób spoza firmy na osoby wewnątrz firmy o zmianę

- Brak zrozumienia przez niektórych członków tego, co powinni zmienić

- Zamieszanie wśród członków co się zmieniło, a co nie

W wielu firmach panuje toksyczne środowisko pracy, które utrudnia pracownikom poczucie satysfakcji. Firmy te mają trudności z byciem innowacyjnymi i kreatywnymi, ponieważ są tak skoncentrowane na wyniku końcowym. Zmiana pochodzi z wnętrza i czasami wydaje się niemożliwa. Jedna firma przyjmuje inne podejście, definiując na nowo znaczenie sukcesu dla swoich pracowników.

Jak osiągnąć udaną transformację kulturową w Twojej firmie?

Firmy próbują zmienić swoją kulturę, wdrażając nowe zasady i procedury. Istnieje wiele powodów, dla których firmy powinny być świadome tej zmiany.

Jedną z pierwszych rzeczy, które firmy powinny zrobić, jest określenie, do kogo chcą najpierw dotrzeć. Muszą wiedzieć, w jaki sposób mogą skutecznie komunikować swoje przesłanie na różnych poziomach firmy wszystkim interesariuszom. Pomoże im to nie tylko zrozumieć, jaki rodzaj języka rezonuje z daną grupą, ale także posłuży jako narzędzie do zobaczenia, jak ludzie myślą o wszelkich zmianach zachodzących w firmie. Firmy muszą mieć strategiczne podejście do swojej transformacji kulturowej, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego podejścia do tej zmiany.